Bouwservice John Dubislav

Werkwijze

In een eerste oriënterend gesprek kunt u uw wensen kenbaar maken en samen met ons de mogelijkheden en eventuele aanvullingen doornemen.

Bouwservice John Dubislav kan voor u eventueel ook het tekenwerk en vergunningaanvragen verzorgen.

Op basis van het gesprek ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte en indien overeenstemming wordt bereikt, zal er een planning gemaakt worden voor de start van de uit te voeren werkzaamheden.

Tijdens het verloop van het bouwproject blijven wij zoveel mogelijk met u of uw architect in contact om eventuele wijzigingen tijdens de bouw te coördineren, zodat de juiste oplossingen direct tijdens de bouw kunnen worden toegepast.